CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ร่วมงานกับเราที่ Hantec Markets

เราภูมิใจที่เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนถึงฐานลูกค้านานาชาติของเราและชุมชนนักเทรดฟอเร็กซ์ทั่วโลกทั้งหมด ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด้านล่าง หรือส่ง CV ของคุณมาให้เรา เรามองหาผู้มีความสามารถใหม่ๆ อยู่เสมอ
Line-website.png