CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

Hantec Markets ทำให้การฝากเงินเข้าบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบHantec Markets ทำให้การฝากเงินเข้าบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ

การดูแลเงินของคุณให้ปลอดภัย

Hantec Markets Limited ได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) เลขที่จดทะเบียน 502635 โดยมีความคุ้มครองเพิ่มเติมตาม Financial Services Compensation Scheme (FSCS) สำหรับการขาดทุนสูงสุด £85,000 เงินของคุณจะได้รับการรวมโดยมีการปกป้องเต็มที่สูงสุด £50,000 ต่อลูกค้าหนึ่งรายตาม Financial Services Compensation Scheme (FSCS) โปรดทราบ: Hantec Markets ไม่สามารถรับชำระเงินจากบุคคลภายนอกได้ ในกรณีที่เราได้รับเงินจากบุคคลภายนอก จะมีการส่งเงินคืนในทันที

Hantec Markets Limited ได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) เลขที่จดทะเบียน 502635 โดยมีความคุ้มครองเพิ่มเติมตาม Financial Services Compensation Scheme (FSCS) สำหรับการขาดทุนสูงสุด £85,000

เงินของคุณจะได้รับการรวมโดยมีการปกป้องเต็มที่สูงสุด £50,000 ต่อลูกค้าหนึ่งรายตาม Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

โปรดทราบ: Hantec Markets ไม่สามารถรับชำระเงินจากบุคคลภายนอกได้ ในกรณีที่เราได้รับเงินจากบุคคลภายนอก จะมีการส่งเงินคืนในทันที

ความไว้วางใจและการกำกับดูแล

ช่องทางชำระเงิน

ล็อกอินเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าและเลือกประเภทวิธีการฝากเงินที่เหมาะกับคุณที่สุด เรายอมรับเงินสกุล USD, EUR, GBP และ NGN

Line-website.png