CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 60% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 60% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Quan hệ đối tác Giới thiệu Môi giới

Hantec Markets có thể đưa ra các khoản chiết khấu cạnh tranh, công nghệ giao dịch linh hoạt và hỗ trợ khách hàng xuất sắc cho tất cả các Nhà môi giới giới thiệu. Xây dựng cơ sở khách hàng của bạn trong khi làm việc với Hantec Markets để mang lại trải nghiệm giao dịch tối ưu cho khách hàng của bạn. Bạn sẽ được chỉ định một người quản lý tài khoản chuyên dụng, người này sẽ luôn đảm bảo mức độ dịch vụ cao.

Tận dụng tối đa quan hệ đối tác IB của bạn

Các tính năng chính

Muốn trờ thành nhà môi giới?

rotator.png

We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.