CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Lịch Kinh Tế

Hãy thường xuyên truy cập trang Lịch Sử Kinh Tế của chúng tôi để có thông tin quý giá có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn. Hãy được cập nhật về các thông báo kinh tế chính mới nhất.

Lịch kinh tế Forex bao gồm các chỉ số tài chính và sự kiện từ nhiều phần trên thế giới và được cập nhật tự động ngay khi có dữ liệu mới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lịch chỉ mang tính chất chung chung và không nên coi là một hướng dẫn giao dịch.

Hantec Markets luôn cố gắng cung cấp nội dung chính xác. Tuy nhiên, do lượng dữ liệu lớn và nhiều nguồn chính thức khác nhau, Hantec Markets không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào có thể xảy ra.

Ngoài ra, Lịch kinh tế thời gian thực có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Lịch kinh tế của chúng tôi bao gồm các sự kiện và chỉ số kinh tế từ khắp nơi trên thế giới với:

  • Sự kiện kinh tế của 38 quốc gia
  • Hơn 115 biểu đồ FX được ánh xạ với các sự kiện kinh tế khác nhau
  • Dữ liệu thời gian thực
  • Hiệu suất lịch sử
  • Thân thiện với thiết bị di động
  • Bộ lọc (theo mức độ quan trọng, loại sự kiện và quốc gia)
  • Cập nhật tự động khi có dữ liệu được phát hành.

Câu hỏi thường gặp về lịch kinh tế

Các dữ liệu thực tế được đăng trong thời gian thực.

Lọc theo mức độ quan trọng để xem cái nào được coi là có tác động kinh tế cao nhất.

Mức độ quan trọng của một sự kiện kinh tế được đặt theo mức độ biến động mà sự kiện đó thường gây ra cho giá ngoại hối và theo kinh nghiệm giao dịch của Nhà phân tích trung tâm giao dịch.

Line-website.png