CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Giao dịch chuyên nghiệp

Hantec Markets cung cấp giao dịch chuyên nghiệp cho các khách hàng có kinh nghiệm, những người muốn linh hoạt hơn và khả năng nâng cao từ nhà môi giới của họ.

Bạn có đủ điều kiện không?

Để đủ điều kiện được phân loại là khách hàng chuyên nghiệp với Hantec Markets, bạn phải đáp ứng hai trong số
ba tiêu chí dưới đây. Vui lòng chọn cái nào sau đây áp dụng cho bạn::

Bạn đã đặt 10 giao dịch với đòn bẩy có quy mô đáng kể mỗi quý trong năm ngoái chưa?

Danh mục công cụ tài chính của bạn, bao gồm cả tiền gửi bằng tiền mặt, có vượt quá €500.000 không?

Bạn đã từng hoặc bạn đã làm việc trong lĩnh vực tài chính có liên quan trong ít nhất một năm?

Các yếu tố quan trọng

Rủi ro đòn bẩy cao hơn

Tài khoản chuyên nghiệp không bị hạn chế tỷ lệ của ESMA cho Khách hàng Tiêu dùng. Tỷ lệ càng cao sẽ kéo dài sự tăng trưởng hoặc tổn thất càng lớn.

Bảo vệ số dư âm

Khách hàng bán lẻ được hưởng lợi từ việc bảo vệ số dư âm có nghĩa là khoản lỗ của họ không thể vượt quá tiền gửi. Bảo vệ này không có sẵn cho khách hàng chuyên nghiệp.

Tiền khách hàng được tách biệt

Tài khoản của bạn sẽ được giữ tại các tài khoản tách biệt tại các ngân hàng hàng đầu, theo cách chúng tôi được yêu cầu giữ tài khoản quỹ của khách hàng .

Cảnh báo rủi ro

Hantec Markets sẽ không bắt buộc phải cung cấp cho bạn các cảnh báo rủi ro hiện tại mà chúng tôi phải cung cấp cho khách hàng bán lẻ hoặc bất kỳ cảnh báo rủi ro tiêu chuẩn hóa nào được đưa ra trong tương lai liên quan đến các giao dịch trong các sản phẩm tài chính phức tạp. Chúng tôi sẽ giả định rằng bạn có kiến thức và mức độ kinh nghiệm liên quan để hiểu những rủi ro trong giao dịch các sản phẩm đòn bẩy.

Truyền thông và khuyến mãi tài chính

Chúng tôi có thể sử dụng ngôn ngữ đa dạng hơn khi giao dịch với bạn với tư cách là Khách hàng Chuyên nghiệp hơn là chúng tôi làm với các khách hàng bán lẻ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn giao tiếp một cách rõ ràng, công bằng và thẳng thắn.

Điều kiện Giao dịch Chuyên nghiệp​

Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào thị trường mở cửa, chúng tôi ở đây 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

rotator.png

We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.