CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 62% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Chính sách tiền tệ có tác động như thế nào đến thị trường ngoại hối?

Thị trường ngoại hối, hay Forex/FX chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó những yếu tố tác động đến các cặp tiền tệ bao gồm:

 

Mặc dù đây không phải là toàn bộ các yếu tố, nhưng chúng là những yếu tố thúc đẩy chính của thị trường ngoại hối, và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về tác động của chính sách tiền tệ đối với thị trường ngoại hối. Chúng ta sẽ tìm hiểu về:

 

Chính sách tiền tệ là gì

 

Chính sách tiền tệ là một bộ công cụ kinh tế, thường được kiểm soát bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia (thay mặt chính phủ), và được sử dụng để kiểm soát lạm phát cũng như đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Nhìn chung, chính sách tiền tệ là biện pháp kiểm soát nguồn cung tiền của một nền kinh tế, được áp dụng cho nhiều thành phần của nền kinh tế, bao gồm người tiêu dùng, doanh nghiệp và lĩnh vực ngân hàng. Bằng cách điều chỉnh các công cụ này (chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây), ngân hàng trung ương có thể tác động đến nền kinh tế để đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định.

 

Các loại chính sách tiền tệ

 

Chính sách tiền tệ gồm hai loại chính, mở rộng và thắt chặt.

Types of Monetary Policies

Chính sách tiền tệ mở rộng

 

Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, kèm theo tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và có nguy cơ suy thoái, cùng với tỷ lệ lạm phát thấp và không tăng, thì ngân hàng trung ương có thể thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng nhằm mở rộng hoạt động và tăng trưởng kinh tế. Ví dụ, hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đã áp dụng chính sách tiền tệ mở rộng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

 

Chính sách tiền tệ thắt chặt

 

Nếu một nền kinh tế đang quá nhiệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh, tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, có nguy cơ tăng tỷ lệ lạm phát, thì mục tiêu cốt lõi của hầu hết các ngân hàng trung ương là giữ tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, thường là dưới 2,0%. Lúc này, ngân hàng trung ương có thể sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, tìm cách giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế để đảm bảo tỷ lệ lạm phát không bắt đầu tăng lên đáng kể.

 

Các công cụ chính sách tiền tệ

 

Nhưng làm thế nào để các ngân hàng trung ương, hoạt động thay mặt chính phủ, đạt được mục tiêu của chính sách tiền tệ mở rộng hoặc thắt chặt? Họ có thể tùy ý sử dụng nhiều công cụ, trong đó có ba công cụ chính, bao gồm thay đổi lãi suất, nới lỏng định lượng và thay đổi mức dự trữ bắt buộc của ngân hàng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt từng công cụ.

 

Lãi suất

 

Công cụ chính sách tiền tệ chính mà các ngân hàng trung ương trên thế giới sử dụng là thay đổi lãi suất. Ở hầu hết các quốc gia, ngân hàng trung ương kiểm soát lãi suất cho vay đối với các ngân hàng thương mại, với tư cách là bên cho vay cuối cùng (ví dụ ở Mỹ, đây được gọi là lãi suất chiết khấu). Việc thay đổi lãi suất này thường tác động mạnh nhất đến lãi suất vay và cho vay của các ngân hàng thương mại với khách hàng.

 

Nới lỏng định lượng

 

Một công cụ khác đã trở nên phổ biến vào thế kỷ 21 là nới lỏng định lượng. Nói một cách đơn giản, công cụ này thể hiện việc ngân hàng trung ương hoạt động trên thị trường trái phiếu ngắn hạn bằng cách mua và bán tài sản.  Ngân hàng trung ương bổ sung tiền vào hệ thống ngân hàng một cách hiệu quả bằng cách mua tài sản, đổi lại, các ngân hàng phản ứng lại bằng cách cho vay với lãi suất thấp hơn. Hoặc ngân hàng trung ương sẽ rút bớt tiền bằng cách bán tài sản, từ đó dẫn đến lãi suất cao hơn.

 

Mức dự trữ bắt buộc của ngân hàng

 

Ngân hàng trung ương cũng có quyền kiểm soát mức dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Đây là khoản tiền mà các ngân hàng thương mại phải nắm giữ trong tổng số tiền gửi của khách hàng để thanh toán các khoản nợ của mình. Việc tăng mức dự trữ bắt buộc sẽ hạn chế hoạt động cho vay của ngân hàng, và điều đó thể hiện chính sách thắt chặt. Việc giảm mức dự trữ bắt buộc sẽ giải phóng vốn, điều đó thể hiện chính sách mở rộng.

 

Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối như thế nào

 

Các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau sẽ có tác động khác nhau đến tiền tệ, nhưng nhìn chung, nếu một nền kinh tế sử dụng công cụ chính sách mở rộng thì thông thường, đồng tiền sẽ yếu đi và có thể giảm giá trị so với các loại tiền tệ khác (nếu không có yếu tố tác động nào khác). Nguyên nhân là từ hai yếu tố bổ sung lẫn nhau.

 

Thứ nhất, lý do mà công cụ mở rộng được sử dụng là vì nền kinh tế đang chậm lại hoặc có khả năng suy thoái trong tương lai, và ngân hàng trung ương lo ngại rằng mức tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống dưới mức tối ưu.  Tốc độ tăng trưởng thấp khiến nền kinh tế trở nên kém hấp dẫn hơn để đầu tư, do đó đồng tiền sẽ giảm giá trị so với các loại tiền tệ khác.

 

Thứ hai, nếu nền kinh tế của quốc gia có khả năng giảm lãi suất thì quốc gia đó cũng sẽ kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư, và cũng là lý do khiến cho đồng tiền giảm giá.

 

Ngược lại, chính sách thắt chặt thường có tác động tích cực đối với đồng tiền và đồng tiền đó sẽ tăng giá so với các loại tiền tệ khác (cũng với điều kiện là không có yếu tố tác động nào khác). Điều này cũng xảy ra do hai yếu tố.

Công cụ thắt chặt sẽ nhấn mạnh một nền kinh tế mạnh nhưng có nguy cơ quá nhiệt, nhưng vẫn làm nổi bật mức tăng trưởng kinh tế mạnh và hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư, từ đó mang đến tác động tích cực cho đồng tiền.  Lãi suất cao hơn cũng là tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư, từ đó giúp đồng tiền gia tăng giá trị.

 

Dưới đây là bảng tóm tắt dễ hiểu.

Công cụ chính sách Mở rộng/Thắt chặt Ảnh hưởng đến tiền tệ có thể xảy ra
Tăng lãi suất Thắt chặt Đồng tiền tăng giá
Giảm lãi suất Mở rộng Đồng tiền giảm giá
Giảm nới lỏng định lượng Thắt chặt Đồng tiền tăng giá
Tăng nới lỏng định lượng Mở rộng Đồng tiền giảm giá
Tăng mức dự trữ bắt buộc Thắt chặt Đồng tiền tăng giá
Giảm mức dự trữ bắt buộc Mở rộng Đồng tiền giảm giá

 

Tóm tắt nội dung chính

 

Tóm lại, bạn cần lưu ý những nội dung chính sau đây:

  • Có rất nhiều yếu tố tác động đến thị trường ngoại hối, một trong số đó là chính sách tiền tệ.
  • Có hai loại chính sách tiền tệ chính, chính sách mở rộng và chính sách thắt chặt.
  • Có ba công cụ chính sách tiền tệ chính: lãi suất, nới lỏng định lượng và mức dự trữ bắt buộc của ngân hàng.
  • Các công cụ này có tác động khác nhau đối với tiền tệ, nhưng nguyên tắc chung là nếu một chính sách được coi là chính sách mở rộng đối với nền kinh tế, thì chính sách đó thường có tác động tiêu cực đối với tiền tệ và sẽ khiến đồng tiền đó giảm giá trị so với các loại tiền tệ khác (nếu không có yếu tố tác động nào khác). Ngược lại, chính sách thắt chặt thường có tác động tích cực đối với đồng tiền và đồng tiền đó sẽ tăng giá so với các loại tiền tệ khác (cũng với điều kiện là không có yếu tố tác động nào khác).
Screen and display of stock market, quotes and tickers

Nắm bắt cơ hội của bạn

Giao dịch trong thị trường tăng hoặc giảm
Spread Vàng bắt đầu từ 10 cent
Giá cạnh tranh liên tục trong 24 giờ
Bài viết gần đây
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa?
Bài viết Liên quan
Forex word cloud with major world currencies on background
Hướng dẫn giao dịch
Cách giao dịch ngoại hối

Làm thế nào để giao dịch ngoại hối? Bài viết này đáng lẽ phải cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tốt hơn để thực hiện giao dịch ngoại hối đầu tiên của bạn.

Subscribe to our blog
Để có tin tức mới nhất và tài nguyên giao dịch, hãy gửi thẳng tới hộp thư đến của bạn
rotator.png

We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.