CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Loại Tài Khoản Giao Dịch

Khám phá loại tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn và trải nghiệm giao dịch chuyên nghiệp với Hantec Markets.

CÁC LOẠI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Các loại tài khoản với điều kiện giao dịch phù hợp

Cho phép giao dịch lot micro hoặc tiêu chuẩn

Truy cập không giới hạn tới MT4/ MT5 và giao dịch EA

Cập nhật thị trường trong ngày và phân tích kỹ thuật miễn phí

Tốc độ khớp lệnh như nhau với mọi loại tài khoản